Algemene Voorwaarden

Algemene boekings- en vervoersvoorwaarden Holland Norway Lines

Van kracht met ingang van 1 januari 2023

Artikel 1:            Toepasselijkheid van deze Voorwaarden

 1. Deze algemene boekings- en vervoersvoorwaarden (hierna: “de Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke boeking bij Holland Norway Lines, en gelden voor de boeker en alle passagiers die in de boeking zijn genoemd. Zowel de boeker als eventuele overige passagiers in de boeking adviseren wij daarom deze Voorwaarden goed door te nemen.
 2. Dit zijn de gegevens van ons, Holland Norway Lines BV, uw vervoersmaatschappij voor de overtocht, hierna ook wel “HNL” en/of “wij” genoemd:
  Holland Norway Lines BV, Atoomweg 10, 9743 AK te Groningen (NL) (KvK-nummer 78705908)
  Terminal Eemshaven: Borkumkade 7, 9979 XX Eemshaven (NL)
  Kantoor Winsum: Atoomweg 10, 9743 AK te Groningen (NL)
  Terminal Kristiansand: Vestre Strandgate 31, 4611 Kristiansand (NO)
  Kantoor Kristiansand: Handelens Hus (4e verdieping), Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand (NO)
  e-mail: [email protected] / [email protected]
 3. Indien de boeking onderdelen omvat, bijvoorbeeld aansluitend vervoer over land, die worden uitgevoerd door derde partijen, dan is de desbetreffende derde partij verantwoordelijk voor de uitvoering ervan en zullen op dat onderdeel de relevante (algemene) voorwaarden van de desbetreffende derde partij van toepassing zijn.

 

Artikel 2:            Vervoer onder deze Voorwaarden en geldende regelgeving

 1. Het vervoer van passagiers, bagage en voertuigen door Holland Norway Lines vindt plaats onder toepassing van deze Voorwaarden, en met inachtneming van de volgende internationale en Europese regelgeving:
  a) het “Verdrag”, zijnde het “Verdrag van Athene betreffende het Vervoer van passagiers en hun bagage overzee”, zie voor de tekst: Verdrag van Athene inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, 2002, Londen, 01-11-2002;
  b) de “EU-Passagiersverordening 2010”, zijnde de Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen, waarvan de tekst via de volgende link kan worden geraadpleegd: Verordening (EU) nr.1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (europa.eu);
  c) de “PLR” (Passenger Liability Regulation), zijnde de Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen, waarvan de tekst via de volgende link kan worden geraadpleegd: EUR-Lex – 32009R0392 – NL – EUR-Lex (europa.eu).
 2. Aansprakelijkheid en beperkingen
  Het Verdrag en de PLR, naast deze Voorwaarden, bepalen wanneer wij aansprakelijk zijn. Deze regelgeving beperkt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel van een passagier en/of het verlies van of schade aan de bagage van de passagier en voorziet tevens in speciale voorzieningen voor kostbaarheden. De EU-Passagiersverordening beperkt ook onze aansprakelijkheid bij wijzigingen, annuleringen en/of vertragingen. Alle in de hiervoor genoemde regelgeving opgenomen beperkingen, uitzonderingen en voorwaarden met betrekking tot de aansprakelijkheid van Holland Norway Lines zijn ook van toepassing op de eventuele aansprakelijkheid van agenten, vaartuigen, werknemers en andere vertegenwoordigers, alsmede op de eventuele aansprakelijkheid van eigenaren, vaartuigen, agenten, werknemers en andere vertegenwoordigers van een vervangend vaartuig.

 

Artikel 3:            Boekingen 

 1. Hoe boeken?
  U kunt rechtstreeks tickets boeken via de website hollandnorwaylines.com, telefonisch (+3185 4015252 of +4724 200040) of via reisbureaus of ticketverkopers die een overeenkomst met ons hebben. U kunt contact met ons opnemen om na te gaan of een bepaald bedrijf een van onze partners is. HNL wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot tickets die zijn gekocht als gevolg van doorverkoop, tenzij deze tickets zijn verkocht door een van onze partners. Als u een doorverkocht ticket heeft gekocht, is dit geheel op eigen risico.
 2. Benodigde informatie betreffende passagiers
  Wij hebben onder andere de volledige naam, geboortedatum, geslacht, en nationaliteit nodig van elke passagier. Alle gegevens dienen in overeenstemming te zijn met het paspoort of de identiteitskaart van de passagier. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de boeker c.q. passagiers(s) om ons de juiste informatie te verstrekken in dit verband.
 3. Benodigde informatie betreffende voertuigen
  Voertuigboekingen moeten het voertuigtype (personenauto, camper, trailer, motor, etc.), het kenteken, de lengte en hoogte (inclusief trekhaken en dakkoffers) bevatten. Het verstrekken van verkeerde of onvolledige informatie, bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte of lengte van het voertuig, kan leiden tot annulering van de boeking, zonder dat de ticketprijs wordt gerestitueerd en zonder dat wij schadevergoeding verschuldigd zijn.
 4. Boekingsbevestiging
  Door het boeken van een reis bij Holland Norway Lines doet u een u bindend voorstel aan ons voor het sluiten van een vervoersovereenkomst op basis van deze Voorwaarden. Pas ná acceptatie door Holland Norway Lines door middel van onze boekingsbevestiging komt een vervoersovereenkomst tot stand. De boeker ontvangt per e-mail een bevestiging van de boeking met daarin de details van de overtocht.
 5. Controleren boekingsbevestiging
  Het is de verantwoordelijkheid van de boeker om direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te controleren of alle informatie die daarin is opgenomen, voor elke passagier, correct is. Mocht er informatie onverhoopt níet juist zijn, dan dient onmiddellijk contact met ons te worden opgenomen zodat fouten gecorrigeerd kunnen worden. Holland Norway Lines is niet aansprakelijk voor het missen van de overtocht, noch voor eventuele schade van de passagier(s) in dat verband, als gevolg van fouten in de boekingsbevestiging die níet tijdig door de boeker aan ons zijn gemeld, en HNL hoeft geen ticketprijs te restitueren.
 6. Boekingsbevestiging tonen
  Als de passagier de boekingsbevestiging met de juiste informatie (waaronder maar niet beperkt tot de volledige naam) vóór het instappen niet kan tonen, kunnen wij deze weigeren om met ons mee te reizen. Voor de eventuele gevolgen hiervan zijn wij niet aansprakelijk.
  De ticketprijs wordt niet gerestitueerd en wij zijn ook geen schadevergoeding verschuldigd.
 7. Tijdig inchecken
  Het is de verantwoordelijkheid van de passagier om op de aangegeven plaats en tijd voor het inchecken aanwezig te zijn, met inachtneming van de minimale inchecktijden die van toepassing zijn op de route. In het geval dat de passagier te laat is voor het instappen en de overtocht mist, of niet komt opdagen, zullen wij de ticketprijs niet terugbetalen en evenmin schadevergoeding verschuldigd zijn.

 

Artikel 4:            Betaling

De overtocht moet volledig worden betaald op het moment van boeking (middels een online betaling). Als u zich niet aan de betalingsvoorwaarden houdt, wordt de reservering automatisch geannuleerd. Bij een dergelijke automatische annulering dient u de annuleringskosten te betalen volgens de annuleringsvoorwaarden vermeld in artikel 6 (Wijziging of annulering door u). Geheel of gedeeltelijk ongebruikte delen van de boeking worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 5:            Prijswijzingen / tijdwijzigingen

 1. Holland Norway Lines behoudt zich het recht voor om gepubliceerde prijzen en tijden te wijzigen.
 2. Voor zover nodig behoudt HNL zich het recht voor om elke overtocht te annuleren met restitutie van het betaalde tarief of om de overtocht te veranderen naar de eerstvolgende beschikbare vertrektijd, alsmede om elk schip dat op het ticket en/of online staat te vervangen door een ander.
 3. Toeslag
  In het geval van omissies in de gehanteerde ticketprijzen en/of bij wijzigingen in wisselkoersen, brandstofprijzen of opgelegde belastingen en heffingen van de (lokale) overheden (bijvoorbeeld milieuheffingen, havengelden), of ingeval van andere onvoorziene omstandigheden waardoor de ticketprijzen stijgen, heeft Holland Norway Lines het recht om boven op de reeds betaalde ticketprijs een toeslag in rekening te brengen. Wij hebben dit recht uitdrukkelijk óók voor reeds geboekte (en betaalde) overtochten die nog moeten plaatsvinden.
  Indien en zodra wij een toeslag in rekening willen brengen, zullen wij de boeker en/of passagier(s) hiervan direct in kennis stellen met het verzoek de toeslag te accepteren en te voldoen zodat de boeking blijft staan. Indien u niet instemt met de toeslag c.q. die niet betaalt, zullen wij voor u de overtocht annuleren en u de reeds betaalde ticketprijs restitueren.
 4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van prijs- en tijdwijzigingen als in de voorgaande leden bedoeld. Denkt u hierbij ook aan kosten van aansluitend vervoer dat door een tijdwijziging niet gehaald kan worden.

 

Artikel 6:            Wijziging of annulering door u

 1. Als u uw overtocht wilt wijzigen of annuleren, kunt u dit zelf doen door in te loggen op onze boekingssite met uw emailadres en reserveringsnummer of u kunt tijdens de openingstijden zoals vermeld op onze contactpagina bellen met ons Passenger Service Center +3185 4015252 of +4724 200040. Houd het betreffende boekingsnummer bij de hand. Als ons Passenger Service Center gesloten is, kunt u ook een e-mail sturen naar [email protected] of [email protected].
 2. De regels voor wijziging/annulering door u kunnen variëren, afhankelijk van de reiscategorie zoals hieronder aangegeven en in ieder geval onder voorbehoud van beschikbaarheid. Bijgeboekte maaltijden of anderszins vallen onder dezelfde voorwaarden. Als wij u op het moment van boeken hebben laten weten dat wijziging niet mogelijk is, gaan de kosten van de boeking verloren, ongeacht het tijdstip van wijziging.
 3. Kosten wijziging/annulering van Standaard Tickets
  Bij het annuleren van uw reis worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  Annuleringen zijn gratis binnen 24 uur van het boeken*.
  Annulering na 24 uur van het boeken van de reis geeft geen recht op restitutie van de ticketprijs.
  Het niet komen opdagen bij uw boeking geeft geen recht op restitutie.
  * Alleen van toepassing als de tijd tot vertrek minimaal 48 uur is.
  Bij het wijzigen van uw boeking worden altijd administratiekosten in rekening gebracht.
  De kosten bedragen € 50,- per wijziging/enkele reis. Wijziging van een standaard ticket is mogelijk tot 48 uur voor vertrek. Als de tickets worden gewijzigd naar een hogere prijscategorie, moet hiernaast het prijsverschil worden bijbetaald. Als de tickets worden gewijzigd naar een lagere prijscategorie, vindt er geen restitutie plaats van het prijsverschil.
  Het is niet mogelijk om een Standaard Ticket te upgraden naar een Flex Ticket nadat de boeking door ons is bevestigd.
 4. Kosten wijziging/annulering Flex Tickets
  De tickets kunnen tot 48 uur voor vertrek kosteloos worden gewijzigd. Als de tickets worden gewijzigd naar een hogere prijscategorie, zoals duurdere data/hutten, moet het prijsverschil worden bijbetaald. Als de tickets worden gewijzigd naar een lagere prijscategorie wordt het prijsverschil niet terugbetaald.
  Bij annulering tot 14 dagen voor vertrek wordt het volledige bedrag van de tickets gerestitueerd onder aftrek van EUR 50,- administratiekosten per enkele reis.
  Bij annulering tussen 14 dagen en 48 uur voor vertrek wordt 75% van de ticketwaarde gerestitueerd onder aftrek van EUR 50,- administratiekosten per enkele reis.
  Er wordt geen restitutie gegeven als u korter dan 48 uur voor vertrek annuleert.
 5. Kosten wijziging/annulering van een minicruise
  Annulering binnen 24 uur na boeking is kosteloos (mits boeking minimaal 48 uur voor afvaart). Verder gelden de volgende regels:
  Bij annulering tot 42 dagen voor afvaart zal 75% van de totaalprijs worden terugbetaald. Bij annulering tussen 21 en 42 dagen voor afvaart zal 65% van de totaalprijs worden terugbetaald.
  Bij annulering tussen 7 en 21 dagen voor afvaart zal 50% van de totaalprijs worden terugbetaald. Bij annulering tussen 7 dagen en 24 uur voor afvaart zal 25% van de totaalprijs worden terugbetaald.
  Bij annulering binnen 24 uur voor de afvaart zal er geen terugbetaling plaatsvinden. Indien u op de heenreis niet incheckt vervalt de terugreis automatisch (geen terugbetaling).Wijzigingsvoorwaarden: Er wordt €50 wijzigingskosten in rekening gebracht bij wijzigingen. Mocht de prijs van de overtocht na omboeking lager zijn, dan wordt het verschil niet terugbetaald. Wordt de prijs van de overtocht hoger na omboeking, dan wordt het verschil in rekening gebracht.
 6. Kosten wijziging/annulering van sauna
  Om onze passagiers een gelijke kans te geven op het boeken van onze activiteiten op het schip zal er alleen een restitutie plaatsenvinden indien de boeking minimaal twee uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd. Wanneer de boeking binnen twee uur voor het geplande tijdstip van de afspraak wordt geannuleerd zal er geen restitutie plaatsvinden.

 

Artikel 7:            Wijzigingen, annuleringen of vertragingen door HNL

 1. Alle vertrek- en aankomsttijden en de identiteit van de schepen die op onze website, boekingsbevestigingen, vouchers of elders door ons worden vermeld, zijn slechts schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd. Wij zijn immers afhankelijk van weersomstandigheden en er kan sprake zijn van overmacht. Dienstregelingen, routes, schepen en het programma van onze activiteiten kunnen daardoor worden gewijzigd. Voor zover nodig behouden wij ons het recht voor om de overtocht met een vervangend schip uit te voeren en/of af te wijken van de gepubliceerde dienstregeling, route of activiteiten. We hebben ook het recht om een bevestigde boeking te annuleren.
 2. Verder staat het ons vrij om te voldoen aan alle bevelen of aanbevelingen gegeven door een regering of door een persoon die volgens de voorwaarden van de oorlogsrisicoverzekering op het schip het recht heeft om dergelijke bevelen of aanbevelingen te geven. Naleving van dergelijke bevelen of aanbevelingen wordt niet beschouwd als een afwijking of schending van onze verplichting jegens de passagiers.
 3. Informatie bij annulering of vertraging van het vertrek
  In geval van vertraging of annulering bij vertrek worden passagiers die vertrekken vanaf de vertrekterminal zo snel mogelijk, en uiterlijk 30 minuten na het geplande vertrek geïnformeerd. Als passagiers een aansluitende vervoersdienst missen vanwege annulering of vertraging, zullen wij een redelijke inspanning leveren om hen op de hoogte te stellen van alternatieve verbindingen.
 4. Bijstand bij annulering of vertraging van de afvaart.
  Als er een annulering of vertraging van de afvaart is van meer dan 90 minuten, zullen wij u gratis snacks, maaltijden of verfrissingen verstrekken in een redelijke verhouding tot de wachttijd, wanneer deze beschikbaar zijn of redelijkerwijs kunnen worden geleverd.
  In geval van annulering of vertraging van de afvaart waarbij een verblijf van één of meer nachten of een langer verblijf dan door de passagier gepland noodzakelijk wordt, zullen wij, voor zover en indien zulks fysiek mogelijk is, de passagiers die uit haventerminals vertrekken, naast de hiervoor genoemde snacks, maaltijden of verfrissingen, ook gratis passend verblijf aan boord of op de wal aanbieden, evenals vervoer tussen de haventerminal en de plaats van het verblijf. Per passagier mogen wij de totale kosten van het verblijf op de wal beperken tot EUR 80,- per nacht gedurende maximaal drie nachten, daarbij het vervoer tussen de haventerminal en de plaats van het verblijf niet inbegrepen.
  Wij hoeven u geen snacks, maaltijden of verfrissingen aan te bieden, en ook heeft u geen recht op gratis overnachtingen, indien de annulering of vertraging het gevolg is van weersomstandigheden die de veilige bedrijfsvoering van het schip in het gedrag brengen.
 5. Opties bij een annulering of een vertraagde afvaart van meer dan 90 minuten
  In het geval van een annulering of een vertraagde afvaart van meer dan 90 minuten, kan elke passagier ervoor kiezen om zijn reis voort te zetten, te annuleren waarbij de ticketprijs wordt gerestitueerd of om te boeken. Als een passagier ervoor kiest om zijn/ haar ticket te annuleren, wordt hem/haar, indien van toepassing, een gratis terugkeer naar zijn eerste vertrekpunt aangeboden (zoals bedoeld in het ticket). Elke omboeking moet worden gemaakt voor het eerstvolgende beschikbare vertrek onder overeenkomstige reisvoorwaarden.
 6. Vertraagde aankomst
  In geval van vertraagde aankomst op de eindbestemming volgens het gebruikte ticket, kan elke passagier, als aan de voorwaarden hiervoor is voldaan, een terugbetaling verzoeken voor een deel van het betaalde ticket. Voor enkele reizen wordt de restitutie berekend op basis van het werkelijk betaalde tarief voor de reis en het tijdstip van de vertraging. Voor retourreizen wordt de restitutie berekend op basis van 50% van het voor de reis betaalde tarief. De vergoeding wordt berekend op basis van de betaalde prijs voor alle passagiers, voertuigen en hutten en de totale vertragingstijd.
  Bij een vertraging van minimaal 3 uur wordt 25% van het betaalde ticket gerestitueerd. De passagier heeft geen recht op voornoemde gedeeltelijke terugbetaling:
  – indien Holland Norway Lines kan aantonen dat de annulering of vertraging het gevolg is van weersomstandigheden die de veiligheid van het schip in gevaar hadden kunnen brengen of van buitengewone omstandigheden die de uitvoering van de overtocht belemmeren en die, zelfs als alle redelijke maatregelen waren getroffen, niet voorkomen hadden kunnen worden,
  – of indien de annulering of vertraging aan de passagier te wijten is, of indien de passagier nog voor de aankoop van het ticket op de hoogte is gesteld van de vertraging.

 

Artikel 8:            Reisdocumenten passagiers (paspoort, visa, gezondheid etc.) 

 1. Reisdocumenten en formaliteiten: uw eigen verantwoordelijkheid
  Alle passagiers, zowel volwassenen als minderjarigen, moeten in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort, die op verzoek moet worden getoond. Ook eventuele overige benodigde reisdocumenten waaronder maar niet beperkt tot visa, immigratiedocumenten of gezondheidsverklaringen c.q. -formaliteiten, bestemd voor het land dat u bezoekt én voor uw terugkeer naar het land van vertrek, dient u zelf te verkrijgen en mee te nemen. Het is volledig uw eigen verantwoordelijkheid om alle noodzakelijke formaliteiten en documenten voor toegang tot de verschillende landen te controleren en volledig na te leven.
 2. Ontbreken benodigde documenten/niet voldoen aan vereisten komt voor uw risico
  Indien u niet de benodigde documenten kunt tonen, wordt het instappen dan wel de toegang tot het land geweigerd en/of kunnen u en/of aan HNL boetes opgelegd worden door de (lokale) autoriteiten. Het ontbreken van benodigde documenten en/of het niet voldoen aan vereisten komt voor uw eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen, mocht u als passagier niet kunnen instappen of door de autoriteiten de toegang tot een land worden geweigerd vanwege het niet kunnen tonen van de benodigde documenten of het niet voldoen aan vereiste formaliteiten. U heeft geen recht op restitutie van de ticketprijs en wij zijn u ook geen schadevergoeding verschuldigd. Voorts hebben wij het recht eventuele boetes die HNL in dit verband worden opgelegd, op u te verhalen. Ook zult u eventuele andere kosten die wij mogelijk moeten maken omdat u de benodigde documenten niet kunt tonen, aan ons moeten vergoeden (denk aan repatriëring- of andere verwijderingskosten, detentiekosten etc.).

 

Artikel 9:            Voertuigen: benodigde documenten en vereisten 

 1. Alle voertuigen moeten een kenteken hebben. Passagiers met een motorvoertuig hebben een (groene) verzekeringskaart en rijbewijs nodig. Passagiers met een voertuig wordt aangeraden om vóór vertrek contact op te nemen met hun verzekeringsmaatschappij om te informeren naar de laatste regelgeving die van toepassing is op voertuigen die naar het buitenland reizen. Wanneer u uw voertuig naar het buitenland brengt, is het volledig uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of u(w voertuig) voldoet aan alle (buitenlandse) verkeersregelgeving en u dient die regelgeving volledig na te leven.
 2. Vereisten voor voertuigen
  Door uw boeking gaat u ermee akkoord dat de kapitein van het schip en/of de bemanning en het inschepingspersoneel van Holland Norway Lines, het recht heeft om ten aanzien van voertuigen strikte controle uit te oefenen om ervoor te zorgen dat de informatie die is verstrekt op het moment van boeken juist is. Deze controle is vereist om veiligheidsredenen en om de gezondheid, veiligheid en het comfort van andere passagiers te waarborgen. Als de informatie onjuist blijkt te zijn, of als u niet voldoet aan de hierna opgesomde vereisten, accepteert u dat wij sancties kunnen opleggen:

 

Vereisten:

 • Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw voertuig op slot is en in de eerste versnelling staat met de handrem erop zodra het voertuig op de juiste plek staat op het autodek. Staat uw voertuig niet op slot en/of niet op de handrem, dan bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw auto/eigendommen en bent u zelf aansprakelijk voor eventuele schade (aan eigendommen) van derden. Holland Norway Lines accepteert géén aansprakelijkheid in dit verband.
 • Alle voertuigalarmen moeten zijn uitgeschakeld wanneer uw voertuig op het autodek wordt geparkeerd.
 • Bij voertuigen die op LPG rijden, moeten de tanks op het autodek zijn uitgeschakeld.
 • Op het autodek moet u alle op dieselbrandstof of op vloeibaar petroleumgas werkende verwarmingen van uw voertuig uitschakelen.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het op en af rijden van uw voertuig en voor eventuele eigen schade en/of schade aan (eigendommen van) derden bij het op en af rijden. U dient altijd gepaste afstand van een ander voertuig te houden, óók in het geval u aanwijzingen opvolgt van ons. Holland Norway Lines accepteert géén aansprakelijkheid in dit verband.
 • Het voertuig moet verzekerd zijn voor gebruik op de openbare weg en u kunt een dergelijk verzekeringsbewijs indien nodig tonen.
 • U vervoert geen gevaarlijke goederen (al dan niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen door de Internationale Maritieme Organisatie (“IMO”).3. U aanvaardt de sancties die wij redelijkerwijs kunnen toepassen in geval van niet-nakoming door u van uw in dit artikel beschreven verplichtingen. U aanvaardt bovendien dat het redelijk is dat Holland Norway Lines u dergelijke sancties oplegt zonder voorafgaande kennisgeving op het moment van inscheping.

 

Artikel 10:         Accommodatie / hut is verplicht

 1. Alle passagiers hebben een bed nodig, behalve kinderen onder de 4 jaar oud (daarvan kan er per hut één kind zijn). Het is daarom verplicht om een hut te boeken. Voor elke boeking geldt dat – ongeacht het tarief en/of de boeking voor een pakket of anderszins is – het maximum aantal passagiers in een hut het aantal bedden (plus één kind jonger dan 4 jaar) niet mag overschrijden.
 2. Sommige hutten hebben stapelbedden met een boven- en onderbed en zijn mogelijk niet geschikt voor passagiers met beperkte mobiliteit. Geef uw wensen duidelijk aan op het moment van boeken.
 3. Als een hut wordt geboekt waar het aantal inzittenden minder is dan waarvoor de hut is ontworpen, wordt de volledige prijs in rekening gebracht. Wij behouden ons het recht voor om onderbezette hutten opnieuw toe te wijzen.

 

Artikel 11:         Leeftijdslimiet

 1. Een ouder of voogd moet personen onder de 16 jaar begeleiden. Jongeren van 16 en 17 jaar mogen alleen reizen met Holland Norway Lines mits de ouder of verzorgende ouder daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Het niet overleggen van de schriftelijke toestemming bij het inchecken kan leiden tot instapweigering zonder dat de ticketprijs wordt gerestitueerd en zonder dat wij schadevergoeding verschuldigd zijn.
 2. Personen onder de 18 jaar kunnen een overtocht maken met Holland Norway Lines zonder ouder of verzorgende ouder, als ze deel uitmaken van een groep met een groepsleider. Er moet ten minste één groepsleider zijn voor elke tien personen onder 18 jaar. De groepsleider moet ervoor zorgen dat hij voldoet aan alle lokale (overheids)vereisten met betrekking tot ouderlijk gezag voordat hij op reis gaat. De term ‘groepsleider’ verwijst naar een persoon van 20 jaar of ouder die verantwoordelijk is voor mensen onder de leeftijdsgrens. De verantwoordelijke van de groep moet op dezelfde boeking zijn geregistreerd als minderjarige passagiers en met de groep mee reizen.

 

Artikel 12:         Gehandicapten en personen met speciale behoeften

 1. Als u of iemand voor wie u boekt, gehandicapt en/of beperkt mobiel is of andere speciale behoeften heeft, waardoor reizen moeilijker is dan voor anderen, dan verwelkomen wij deze als onze passagier en zullen we alle mogelijke hulp bieden. Het is van groot belang dat u zich aan de onderstaande regels houdt zodat wij u zo goed mogelijk kunnen helpen.
 2. Speciale behoeften / verzoek om assistentie tijdig doorgeven
  Wij moeten uiterlijk 48 uur voor vertrek of op het moment van boeken op de hoogte zijn van eventuele vereisten voor gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit met betrekking tot speciale behoeften of assistentie. U kunt hiervoor bellen naar ons Passenger Service Center of een mail sturen naar [email protected] of [email protected]. U moet alle specifieke behoeften met betrekking tot accommodatie, zitplaatsen of vereiste diensten of noodzaak om medische apparatuur waarvan de noodzaak bekend is op het moment van boeken, aan ons doorgeven. U ontvangt een bevestiging als de hulpvraag bij ons is gemeld. Mocht u een dergelijke bevestiging niet ontvangen, dan is het uw verantwoordelijkheid om contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan wij de beschikbaarheid van de benodigde assistentie, diensten of apparatuur niet kunnen garanderen.
 3. Voorwaarden waaronder hulp wordt verleend
  De bijstand wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
 • Wij of de terminalbeheerder worden uiterlijk 48 uur voor vertrek op de hoogte gebracht.
 • De gehandicapte of persoon met beperkte mobiliteit c.q. speciale behoefte meldt zich uiterlijk 90 minuten voor vertrek aan in de haven of op het door ons of de terminalbeheerder aangewezen punt.
 • Wanneer een gehandicapte of persoon met beperkte mobiliteit c.q. speciale behoefte wordt vergezeld door een erkende hulphond mag de hond samen met die persoon worden ondergebracht, op voorwaarde dat wij op de hoogte worden gebracht in overeenstemming met de toepasselijke (inter)nationale regels voor het vervoer van erkende hulphonden aan boord van passagiersschepen, indien dergelijke regels bestaan.

 

Artikel 13:         Transport van levende (huis)dieren

 1. Levende (huis)dieren worden vervoerd op risico en verantwoordelijkheid van de eigenaar en begeleider. Houd er rekening mee dat Noorwegen en Nederland zeer specifieke regels hebben met betrekking tot de invoer van levende dieren. Neem voor meer informatie en aanvraagformulieren contact op met uw dierenarts en de (lokale) autoriteiten.
 2. Huisdiervriendelijke hut/kennel
  Vervoer van dieren moet worden aangegeven op het moment van boeken. Huisdieren moeten in een geboekte kennel of huisdiervriendelijke hut verblijven. Er geldt een maximum van twee huisdieren per huisdiervriendelijke hut, gesteld al dat het mogelijk is om een huisdiervriendelijke hut te boeken. Als u met meer dan twee huisdieren reist, is het verplicht om twee hutten of kennels te boeken. Uitgezonderd hulphonden zijn huisdieren niet toegestaan in de openbare ruimtes.
 3. Ontbreken benodigde documenten / niet voldoen aan vereisten komt voor uw risico
  In sommige gevallen vereist het vervoer van dieren de betaling van vrachttarieven. Het is de verantwoordelijkheid van de boeker c.q. passagier om alle benodigde documenten te verstrekken en alle regelingen te treffen, inclusief waar nodig quarantaine, om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Wordt niet aan alle vereisten of documenten voldaan, dan kan uw dier niet meereizen. In dat geval zijn wij voor de eventuele gevolgen van het niet meereizen van uw huisdier niet aansprakelijk. De ticketprijs wordt niet gerestitueerd en wij zijn ook geen schadevergoeding verschuldigd. U moet ons alle boetes of andere kosten die wij mogelijk moeten maken, als u de reisregels voor dieren niet volgt, aan ons vergoeden.

Artikel 14:         Verzekeringen: ziektekosten-, reis-, ongevallen- en annuleringsverzekering

Passagiers zijn verantwoordelijk voor het vervoeren en betalen van alle kosten en uitgaven gemaakt als gevolg van eigen letsel, ziekte, ziekenhuisopname, medische behandeling, repatriëring et cetera, tijdens of in verband met uw reis. Houd er rekening mee dat er geen artsen aan boord zijn. Wij raden u aan een adequate ziekte-, reis-, annulerings- en ongevallenverzekering en eventuele andere voor u relevante verzekeringen af te sluiten die uw boeking en reis dekken door een officieel erkende en gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of u gedekt bent door relevante en noodzakelijke verzekeringen. Wij raden aan dat uw verzekering ten minste kosten en uitgaven dekt in geval van letsel, ziekte, medische behandeling, ziekenhuisopname en repatriëring tijdens het verblijf in het buitenland, samen met dekking voor verloren of beschadigde bagage (inclusief uw voertuig), en eventuele wijziging aan of annulering van uw boeking en reis. Holland Norway Lines kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ontbreken van verzekeringen of onvoldoende dekking of voor kosten en uitgaven die u mogelijk maakt in verband met het voornoemde.

 

Artikel 15:         Bagage/ reisartikelen

 1. Toegestane bagage
  Per persoon is slechts één stuk handbagage toegestaan (maximale afmetingen 60x50x40 cm, maximaal gewicht 12 kg). Voetpassagiers mogen maximaal twee stuks extra bagage meenemen van maximaal 20 kg. Deze bagage dient u zelf in uw hut te plaatsen. Passagiers met een voertuig moeten andere bagage in het voertuig achterlaten. Tijdens de overtocht is het autodek gesloten. Holland Norway Lines heeft het recht om voor extra bagage een toeslag in rekening te brengen.
 2. Uitsluiting aansprakelijkheid voor verlies/beschadiging geld en kostbaarheden
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor geld, waardepapieren en andere kostbaarheden (bijvoorbeeld goud, zilver, juwelen, kunst, et cetera), tenzij deze zaken door Holland Norway Lines specifiek voor dit doel in bewaring zijn genomen en in dat geval ook onder de alsdan afgesproken voorwaarden.
 3. Beschadigde bagage
  Als uw bagage als gevolg van de overtocht beschadigd is geraakt, moet u deze -diezelfde dag- aan een Holland Norway Lines-vertegenwoordiger op de terminal tonen, evenals een boekingsbevestiging van uw reis en uw reisdocumenten. Afhankelijk van hoe uw bagage is beschadigd, zullen wij deze repareren of u vergoeden voor de waarde van de bagage op het moment van schade. De transportomstandigheden maken krassen, vlekken, deuken en andere kleine bagageschade gebruikelijk; hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Wij gaan ervan uit dat u als passagier begrijpt dat wij niet verantwoordelijk kunnen zijn voor het compenseren van normale slijtage. Als de inhoud van uw bagage beschadigd is (zonder schade aan de buitenkant van uw bagage), raden wij u aan om contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.

 

Artikel 16:         Vervoer van gevaarlijke goederen en bagage

 1. Passagiers moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten en internationale verdragen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen en bagage.
 2. Goederen en bagage die aanzienlijke overlast kunnen veroorzaken voor andere passagiers of bemanningsleden, of de veiligheid of beveiliging van het schip, personen of goederen in gevaar kunnen brengen, zijn niet toegestaan aan boord van het schip. Het is daarom niet toegestaan gevaarlijke of aanvalswapens (waaronder messen), explosieven of drugs, reserveflessen brandstof (flessen met benzine of diesel) of soortgelijke zaken mee te nemen. Ook verf, chemicaliën en aanverwante producten worden beschouwd als gevaarlijke goederen en mogen niet mee aan boord van schepen van Holland Norway Lines.
 3. Passagiers die zich niet aan de bepalingen in dit artikel houden worden geweigerd, zonder recht op restitutie. Daarnaast behoudt Holland Norway Lines zich om redenen van veiligheid en beveiliging het recht voor om een hutdoorzoeking van passagiers en hun bagage te vragen.
 4. Passagiers die gevaarlijke stoffen of bagage door ons moeten laten vervoeren, moeten dit verzoek tijdig van tevoren schriftelijk indienen en ons volledig informeren over de gevaarlijke stoffen of bagage. U bent verplicht ons volledig te informeren over de maatregelen die wij moeten nemen om de goederen of bagage correct af te handelen.
 5. In het geval dat gevaarlijke goederen of bagage op het schip worden geladen zonder onze toestemming of zonder onze kennis van hun aard, dan mogen wij ervoor kiezen, al naar gelang de omstandigheden, de goederen of bagage te lossen, onschadelijk te maken of te vernietigen, zonder dat wij aansprakelijk zijn voor vergoeding van de schade of het verlies van de goederen of bagage. Dit geldt ook indien Holland Norway Lines op het moment van laden op de hoogte was van de kenmerken van de gevaarlijke goederen of bagage, indien de goederen of bagage (alsnog) een bedreiging vormen voor het schip, levens of goederen, zodanig dat het roekeloos zou zijn om de gevaarlijke goederen of bagage aan boord te bewaren.
 6. Als de goederen of bagage waarvoor u verantwoordelijk bent, aan anderen schade of verlies hebben veroorzaakt als gevolg van uw schuld of nalatigheid, dient u die schade aan anderen te vergoeden.
 7. Voertuigen die goederen vervoeren die door de IMO als gevaarlijke goederen zijn aangemerkt, mogen alleen aan boord van het schip worden genomen in overeenstemming met de regels die zijn vastgelegd in de Algemene Vervoersvoorwaarden voor Zeevracht van Holland Norway Lines (Conditions of Carriage for Cargo across the North Sea).
 8. Gasflessen
  Het meenemen van gasflessen voor eigen gebruik in voertuigen is toegestaan mits rekening wordt gehouden met de volgende regels: voor gasflessen geldt een maximum van twee stuks en 47 kg per gasfles (deze mogen niet aangesloten zijn en moeten uit staan). Voor Campingaz cilinders geldt dat passagiers maximaal twee kleine cilinders van ten hoogste 1.8 kg vulling meenemen.
 9. Wapens
  Het vervoer van vuurwapens en wapens is niet toegestaan op een schip van Holland Norway Lines. De lijst met verboden items is:
 • Vuurwapens en andere toestellen voor het afvuren van projectielen. Ook apparaten die eruit zien alsof ze kunnen worden gebruikt om projectielen af te vuren.
 • Verdovingsgeweren.
 • Voorwerpen met een scherpe rand of een scherp puntig uiteinde, zoals beschreven in de Wet wapens en munitie categorieën 1, 3 en 4.
 • Explosieven en ontvlambare stoffen en apparaten. Deze zijn niet toegestaan als er ernstige schade kan worden gericht of als ze de indruk wekken dat er ernstige schade kan worden aangericht.

 

Artikel 17:         Veiligheid – regels aan boord

 1. Voor de veiligheid en het comfort van iedereen aan boord van het schip en aan wal in de terminals is het belangrijk dat u zich te allen tijde correct gedraagt en dat u controle uitoefent over elke andere persoon voor wie u verantwoordelijk bent. Uw mentale of fysieke toestand, houding of gedrag mag geen gevaar of risico opleveren voor uzelf, andere passagiers, de bemanning of eigendommen. Verder is het de plicht van iedere passagier om de aan boord genomen veiligheidsmaatregelen met betrekking tot zeewaardigheid van het schip en de veiligheid van de passagiers aan boord te respecteren.
 2. U dient aandacht te besteden en te voldoen aan alle voorschriften en mededelingen die zien op de veiligheid en beveiliging van ons schip, de bemanning en passagiers, de terminalfaciliteiten en immigratievereisten en -voorschriften.
 3. Holland Norway Lines, de kapitein en de bemanning aan boord kunnen redelijke regels maken en handhaven die zij nodig achten om de veiligheid en beveiliging en het comfort en plezier van de passagiers en de bemanning te behouden. Dergelijke regels kunnen van tijd tot tijd verschillen en kunnen in verschillende delen van het schip verschillend worden toegepast. Zo zijn er beperkingen op de consumptie van eten en drinken aan boord en mag er door passagiers geen harde muziek afgespeeld worden.
 4. Roken binnen verboden
  Verder is roken, inclusief e-sigaretten, in geen enkele hut of binnenruimte van het schip toegestaan. Roken aan boord van het schip is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde buitenruimtes die daartoe zijn gemarkeerd. Roken buiten deze ruimtes zal resulteren in een boete van 200 euro.
 5. Eigen alcohol verboden
  Het nuttigen van eigen alcohol aan boord van het schip is niet toegestaan. Dit geldt ook voor alcoholaankopen in onze winkels aan boord. Alleen alcohol die aan boord in bars en restaurants is gekocht, mag worden geconsumeerd.
 6. Vanwege omstandigheden die de veiligheid van de schepen, de bemanning of de passagiers in gevaar brengen, kunnen wij uw boeking weigeren of u de toegang tot het schip weigeren. Wij kunnen u ook weigeren als uw gedrag tijdens eerdere reizen ongepast was of als u zich niet aan de veiligheidsvoorschriften of -vereisten houdt.
 7. In elke van de hierboven beschreven omstandigheden behouden wij ons het recht voor om uw boeking te weigeren, u te weigeren aan boord van het schip te gaan, u vast te houden of van het schip te verwijderen. Wij zijn niet aansprakelijk in dergelijke omstandigheden, de ticketprijs wordt niet gerestitueerd en u bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen en/of onze gemaakte kosten.

 

Artikel 18:         Klachten

Mocht u onverhoopt een klacht hebben, dan kunt u die het beste zo snel mogelijk in de terminal, of op locatie c.q. aan boord indienen bij een medewerker van Holland Norway Lines zodat uw klacht zo mogelijk direct kan worden opgelost. Wordt uw klacht niet naar tevredenheid verholpen, dan kunt u uw klacht indienen bij ons Passenger Service Center, onder vermelding van de details van de klacht, uw boekingsnummer en uw contactgegevens. Dit dient u te doen uiterlijk binnen één maand vanaf de datum waarop de overtocht is uitgevoerd of had moeten worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan wij uw klacht niet meer in behandeling hoeven te nemen. 

 

Artikel 19:         Uw persoonsgegevens

Holland Norway Lines gebruikt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar Privacy beleid dat u kunt vinden op onze website.

 

Artikel 20:         Contractovername 

Holland Norway Lines is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen aan een andere partij over te dragen. U heeft onze uitdrukkelijke toestemming nodig om uw rechten en verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst met u aan iemand anders over te dragen.

 

Artikel 21:         Wijziging van deze Algemene boekings- en vervoersvoorwaarden

Holland Norway Lines wijzigt van tijd tot tijd deze Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van onze Voorwaarden steeds op onze website vinden. Op het moment dat u boekt, zijn de dan geldende Voorwaarden van toepassing. Niettemin zijn wij gerechtigd om de Voorwaarden die van toepassing zijn op uw boeking tussentijds te wijzigen. U krijgt daarvan in voorkomend geval bericht met het verzoek de wijzigingen te accepteren. Indien u niet akkoord gaat, kunt u uw boeking annuleren en zullen wij u de ticketprijs restitueren zonder verder schadeplichtig te zijn. Annuleert u niet, dan betekent dit dat u akkoord bent met de wijzigingen.

 

Artikel 22:         Taal van de Voorwaarden

Deze Voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en vertaald naar het Engels, Noors en Duits.
Bij eventuele verschillen in interpretatie, is de Nederlandse versie leidend.

 

Artikel 23:         Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst tussen de boeker c.q. passagier(s)en Holland Norway Lines, inclusief deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd, een en ander tenzij dwingendrechtelijke regels anders zouden bepalen.

—–
Holland Norway Lines BV
Versie voorwaarden: 31 december 2022
—–