Vilkår og betingelser

Generelle bestillings- og transportbetingelser – Holland Norway Lines

1 januar 2023

Artikkel 1:       Omfanget av disse betingelsene 

 1. Disse generelle bestillings- og transportbetingelsene (i det følgende: «Betingelsene») gjelder for hver bestilling med Holland Norway Lines og gjelder for bestilleren og alle passasjerer angitt på bestillingen. Vi anbefaler derfor både bestilleren og mulige andre passasjerer å gå gjennom disse vilkårene med oppmerksomhet.
 1. Dette er detaljene for oss, Holland Norway Lines BV, ditt reiseselskap for passasjen, i det følgende også referert til som «HNL» og/eller «Vi»:
  Holland Norway Lines BV, Atoomweg 10, 9743 AK te Groningen (NL) (handelskammernummer 78705908)
  Terminal Eemshaven: Borkumkade 7, 9979 XX Eemshaven (NL)
  Office Winsum: Atoomweg 10, 9743 AK te Groningen (NL)
  Terminal Kristiansand: Vestre Strandgate 31, 4611 Kristiansand (NO)
  Kontor Kristiansand: Handelens Hus (4e etasje), Rådhusgata 3, 4611 Kristiansand (NO)
  e-post: [email protected] / [email protected]
 1. Dersom bestillingen omfatter komponenter, for eksempel en veiforbindelse, som utføres av tredjeparter, er den aktuelle tredjeparten ansvarlig for gjennomføringen av den, og på den delen vil de relevante (vilkår og) betingelser til den aktuelle tredjeparten gjelde.

 

Artikkel 2:       Transport under disse betingelsene og gjeldende forskrifter

 1. Transport av passasjerer, bagasje og kjøretøy av Holland Norway Lines skjer under anvendelse av disse betingelsene, og med behørig hensyn til følgende internasjonale og europeiske forskrifter:
  a) «Konvensjonen», som er «Atehns-konvensjonen om transport av passasjerer og deres bagasje til sjøs», for teksten, se: Convention of Athene regarding the carriage of passengers and thier luggage by sea, 2002, London, 01-11-2002;
  b) «EUs passasjeforordning 2010», som er EU-forordning nr. 1177/2010 fra Europaparlamentet og rådet av 24. november 2010 om rettighetene til passasjerer som reiser til sjøs eller innlandsvann, hvis tekst kan konsulteres via følgende lenke: Verordening (EU) nr.1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (europa.eu);
  c) «PLR» (passasjeransvarsforordningen), som er EC-forordning nr. 392/2009 fra Europaparlamentet og rådet av 23. april 2009 om ansvar for transportører av passasjerer til sjøs i tilfelle ulykker, hvis tekst kan konsulteres via følgende lenke: EUR-Lex – 32009R0392 – NL – EUR-Lex (europa.eu).
 2. Ansvar og begrensninger
  Konvensjonen og PLR, i tillegg til disse betingelsene, bestemmer når vi er ansvarlige. Disse forskriftene begrenser vårt ansvar for død eller personskade på en passasjer og/eller tap av eller skade på bagasjen til passasjeren og gir også spesielle fasiliteter for verdisaker. EUs passasjerforordning begrenser også vårt ansvar i tilfelle endringer, kanselleringer og/eller forsinkelser. Alle begrensninger, unntak og betingelser angående ansvaret til Holland Norway Lines fastsatt i regelverket referert til ovenfor, gjelder så vel det mulige ansvaret til agenter, skip, ansatte og andre representanter, samt mulig ansvar for eiere, skip, agenter, ansatte og andre representanter for et erstatningsfartøy.

 

Artikkel 3:       Bestillinger 

 1. Slik bestiller du
  Du kan bestille billetter direkte via nettstedet hollandnorwaylines.com, på telefon (+3185 4015252 eller +4724 200040) via reisebyråer eller billettselgere som har avtale med oss. Du kan kontakte oss for å bekrefte om et bestemt selskap er en partner av oss. HNL avviser ethvert ansvar angående billetter som ble kjøpt som følge av videresalg, med mindre disse billettene ble solgt av en av våre partnere. Hvis du har kjøpt en videresolgt billett, er dette på egen risiko.
 2. Nødvendig informasjon om passasjerer
  Vi trenger detaljer som fullt navn, fødselsdato, kjønn og nasjonalitet til hver passasjer. All informasjon må samsvare med passet eller ID-kortet til passasjeren. Det er bestilleren og/eller passasjerens/passasjerenes ansvar til enhver tid å gi oss riktig informasjon i denne sammenhengen.
 3. Nødvendig informasjon om kjøretøy
  Bestilling av kjøretøy må inkludere type kjøretøy (personbil, bobil, tilhenger, motorsykkel osv.), registreringsnummer, lengde og høyde (inkludert slepekrok og takboks). Utlevering av feil eller ufullstendig informasjon, for eksempel med hensyn til høyden eller lengden på kjøretøyet, kan føre til kansellering av bestillingen, uten refusjon av billettprisen, og uten at vi har krav på erstatning for skader.
 4. Bestillingsbekreftelse
  Ved å bestille en reise med Holland Norway Lines gir du oss et bindende forslag til inngåelse av en transportavtale basert på disse betingelsene. Først etter aksept av Holland Norway Lines i form av vår bestillingsbekreftelse, vedtas en transportavtale. Bestiller mottar en bekreftelse på bestillingen på e-post, med detaljer om passasjen.
 5. Kontroll av bestillingsbekreftelsen
  Det er bestillerens ansvar å kontrollere umiddelbart etter mottak av bestillingsbekreftelsen om all informasjon inkludert i den, for hver passasjer, er korrekt. Dersom noen opplysninger ved et uhell skulle være feil, må vi kontaktes umiddelbart slik at feil kan rettes. Holland Norway Lines er ikke ansvarlig for manglende passasje, og heller ikke for eventuelle skader på passasjeren(e) i denne forbindelse, som følge av feil i bestillingsbekreftelsen som ikke ble rapportert til oss i tide av bestilleren, og HNL er ikke forpliktet til å refundere billettprisen.
 6. Vise bestillingsbekreftelsen
  Hvis passasjeren ikke er i stand til å vise bestillingsbekreftelsen med riktig informasjon (også inkludert, men ikke kun, fullt navn) før ombordstigning, kan vi nekte å ta ham med på passasjen. Vi er ikke ansvarlige for mulige konsekvenser av dette.
  Billettprisen refunderes ikke og vi skylder ikke erstatning for skader.
 7. Sjekke inn i tide
  Det er passasjerens ansvar å være tilstede på angitt sted og tidspunkt for innsjekking, med behørig hensyn til minimumsinnsjekkingstidene som gjelder for reiseruten. I tilfelle passasjeren kommer for sent til ombordstigning og går glipp av reisen, eller han ikke dukker opp, refunderer vi ikke billettprisen og vi skylder heller ikke erstatning for skader.

 

Artikkel 4:       Betaling 

Passasjen må betales i sin helhet ved bestilling (i form av en nettbetalingsbestilling). Dersom du ikke overholder betalingsbetingelsene, kanselleres reservasjonen automatisk. I tilfelle en slik automatisk kansellering, må du betale avbestillingsgebyret i samsvar med kanselleringsvilkårene angitt i artikkel 6 (Endring eller kansellering av deg). Deler av bestillingen som ikke benyttes helt eller delvis, refunderes ikke.

 

Artikkel 5:       Pris-/tidsendringer  

 1. Holland Norway Lines forbeholder seg retten til å endre oppgitte priser og tider.
 2. I den grad det er nødvendig, forbeholder HNL seg retten til å kansellere enhver avgang med refusjon av betalt sats eller å endre avgangen til neste tilgjengelige avgangstidspunkt, samt å erstatte ethvert skip som er oppført på billetten og/eller online av en annen.
 3. Tilleggsgebyr
  Ved utelatelser i billettprisene og/eller endringer av valutakurser, drivstoffpriser eller pålagte skatter og avgifter fra (lokale) myndigheter (f.eks. miljøavgifter, havneavgifter), eller ved andre uforutsette omstendigheter som fører til en økning av billettprisene, har Holland Norway Lines rett til å pålegge et tilleggsgebyr på toppen av billettprisen som allerede er betalt. Vi har uttrykkelig denne rettigheten også med hensyn til passasjer som allerede er bestilt (og betalt) som fortsatt må finne sted.
  Hvis og så snart vi ønsker å fakturere et tilleggsgebyr, vil vi umiddelbart informere bestilleren og/eller passasjeren(e) om dette med forespørselen om å godta og gjøre opp tilleggsgebyret slik at bestillingen beholdes. Hvis du ikke godtar tilleggsgebyret og/eller ikke betaler det, kansellerer vi passasjen for deg og refunderer billettprisen som allerede er betalt av deg.
 4. Vi påtar oss intet ansvar for eventuelle skader som følge av pris- og tidsendringer som referert til i de foregående avsnittene. Disse kan innebære kostnader for transitt som ikke kan fanges opp på grunn av tidsendring.

 

Artikkel 6:       Endring eller kansellering av deg  

 1. Hvis du ønsker å endre eller kansellere passasjen din, kan du gjøre det selv ved å logge inn på vår bestillingsside med din e-postadresse og reservasjonsnummer, eller du kan ringe vårt Passenger Service Center i løpet av åpningstidene våre som oppført på vår kontaktside på +3185 4015252 eller +4724 200040. Hold det aktuelle bestillingsnummeret for hånden. I tilfelle passasjerservicesenteret vårt er stengt, kan du også sende en e-post til [email protected] eller [email protected].
 1. Reglene for endring/kansellering av deg kan variere, avhengig av reisekategorien som angitt nedenfor og under alle omstendigheter avhengig av tilgjengelighet. Måltider lagt til din bestilling eller andre saker faller under de samme betingelsene. Hvis vi har informert deg ved bestilling om at endring ikke er mulig, tapes kostnadene ved bestillingen, uavhengig av endringstidspunktet.
 2. Kostnadsendring/kansellering av standardbilletter
  Ved kansellering av reisen din faktureres følgende kostnader:
  Avbestillinger er gratis innen 24 timer etter bestilling*.
  Avbestilling etter 24 timer etter bestilling gir ikke rett til refusjon av billettprisen.
  Det å ikke møte opp for bestillingen gir ikke rett til refusjon.
  * Gjelder kun hvis tiden frem til avreise utgjør minst 48 timer.
  Når du endrer bestillingen din, blir administrasjonskostnadene alltid fakturert.
  Kostnadene beløper seg til € 50 per endring/enveisreise. Endring av standardbillett er mulig frem til 48 timer før avreise. Dersom billettene endres til en høyere priskategori, må prisforskjellen utlignes i tillegg. Hvis billettene endres til en lavere priskategori, skjer ingen refusjon av prisforskjellen.
  Det er ikke mulig å oppgradere en standardbillett til en fleksibel billett etter at bestillingen er bekreftet av oss.
 3. Kostnadsendring/kansellering av fleksibilletter
  Billettene kan endres gratis frem til 48 timer før avgang. Dersom billettene endres til en høyere priskategori, som dyrere datoer/lugarer, må prisdifferansen betales i tillegg. Dersom billettene endres til en lavere priskategori, refunderes ikke prisdifferansen.
  Ved avbestilling frem til 14 dager før avreise, refunderes hele billettenes beløp etter fradrag av 50 EUR i administrasjonskostnader per enveisreise.
  Ved avbestilling mellom 14 dager og 48 timer før avreise, refunderes 75 % av billettverdien med fradrag av 50 EUR i administrasjonskostnader per enveisreise.
  Ingen refusjon gis hvis du avbestiller mindre enn 48 timer før avreise.
 1. Kostnadsendring/avbestilling av minicruise

Avbestilling innen 24 timer etter bestilling er gratis (forutsatt at bestillingen gjøres minst 48 timer før avgang). I tillegg gjelder følgende regler:
Ved avbestilling frem til 42 dager før avreise vil 75 % av totalprisen bli refundert. Ved avbestilling mellom 21 og 42 dager før avreise vil 65 % av totalprisen bli refundert.
Ved avbestilling mellom 7 og 21 dager før avreise vil 50 % av totalprisen bli refundert. Ved avbestilling mellom 7 dager og 24 timer før avreise, refunderes 25 % av totalprisen.
Ved avbestilling innen 24 timer før avreise, vil ingen refusjon skje. Dersom du ikke sjekker inn for utreisen, bortfaller returreisen automatisk (ingen refusjon).

Modifikasjonsbetingelser: € 50 i modifikasjonskostnader faktureres ved endringer. Skulle prisen på passasjen være lavere etter konvertering av bestillingen, refunderes ikke differansen. Dersom prisen blir høyere etter konvertering av bestillingen, faktureres differansen.

 1. Kostnadsendring/avbestilling av badstue

For å gi våre passasjerer like muligheter for bestilling av aktiviteter på skipet, vil refusjon kun skje dersom bestillingen avbestilles minst to timer før planlagt avtale. I tilfelle bestillingen kanselleres innen to timer før den planlagte avtalen, vil ingen refusjon skje.

 

Artikkel 7:       Endringer, kansellering eller forsinkelser av HNL

 1. Alle avgangs- og ankomsttider og identiteten til skipene som er oppgitt på nettsiden vår, bestillingsbekreftelser, kuponger eller av oss andre steder er bare anslag og kan ikke garanteres av oss. Vi er tross alt avhengige av værforhold og force majeure kan forekomme. Rutetider, ruter, skip og programmet med våre aktiviteter kan bli endret av denne grunn. I den grad det er nødvendig forbeholder vi oss retten til å gjennomføre passasjen med et erstatningsskip og/eller å avvike fra tidsplanen, ruten eller aktivitetene som er publisert. Vi har også rett til å kansellere en bekreftet bestilling.
 2. Vi står fritt i tillegg til å etterkomme alle ordrer eller anbefalinger gitt av en regjering eller av en person som i henhold til vilkårene i krigsrisikoforsikringen har rett til å gi slike ordrer eller anbefalinger. Overholdelse av slike ordrer eller anbefalinger anses ikke som et avvik fra eller brudd på vår forpliktelse overfor passasjerene.
 3. Informasjon ved kansellering eller forsinkelse av avreise
  Ved forsinkelser eller kansellering av avreise informeres passasjerer som går fra avgangsterminalen så raskt som mulig, og senest 30 minutter etter planlagt avreise. Hvis passasjerer går glipp av en transittjeneste på grunn av kansellering eller forsinkelse, vil vi med rimelighet anstrenge oss for å informere dem om alternative forbindelser.
 4. Assistanse ved kansellering eller forsinkelse av avreise.
  Hvis det er en kansellering eller forsinkelse av avreise på mer enn 90 minutter, gir vi deg gratis snacks, måltider eller forfriskninger i et rimelig forhold til ventetiden, i tilfelle disse er tilgjengelige eller kan leveres med rimelighet.  Ved kansellering eller forsinkelse av avreise der et opphold på én eller flere netter eller et opphold lengre enn planlagt av passasjeren blir nødvendig, vil vi, i den grad og hvis fysisk mulig, gi også passasjerene som går fra avgangsterminalen, i tillegg til snacks, måltider og forfriskninger som er nevnt, også gratis passende innkvartering om bord eller på land, samt transport mellom havneterminalen og overnattingsstedet. Per passasjer kan vi begrense de totale kostnadene for oppholdet på land til EUR 80 per natt i maksimalt tre netter, ikke inkludert transport mellom havneterminalen og overnattingsstedet. Vi trenger ikke å tilby deg snacks, måltider eller forfriskninger, og du har ikke rett til gratis    innkvartering enten hvis kanselleringen eller forsinkelsen er et resultat av værforhold som svekker trygg navigasjon av skipet.
 1. Alternativer ved kansellering eller forsinket avgang på mer enn 90 minutter
  I tilfelle av kansellering eller forsinket avgang på mer enn 90 minutter, kan hver passasjer velge å fortsette turen, kansellere den slik at billettprisen refunderes, eller endre bestillingen. Dersom en passasjer velger å kansellere sin billett, tilbys han/hun, hvis det er aktuelt, gratis retur til sitt første avgangspunkt (som referert til på billetten). Hver endring av en bestilling må gjøres til neste tilgjengelige avgang med tilsvarende reisebetingelser.
 2. Forsinket ankomst
  Ved forsinket ankomst til den endelige destinasjonen i henhold til billetten som er brukt, kan enhver passasjer, dersom betingelsene for det er oppfylt, be om refusjon for en del av betalt billett. For enveisreiser beregnes refusjonen på grunnlag av den satsen som faktisk er betalt for reisen og tidspunktet for forsinkelsen. For returreiser beregnes refusjonen basert på 50 % av satsen betalt for reisen. Erstatningen beregnes på grunnlag av betalt pris for alle passasjerer, kjøretøy og lugarer, og den totale forsinkelsen.
  Ved forsinkelse på minst 3 timer, refunderes 25 % av betalt billett.
  Passasjeren har ikke rett til nevnte delvise refusjon:
  – dersom Holland Norway Lines kan bevise at kanselleringen eller forsinkelsen er et resultat av værforhold som kunne ha truet skipets sikkerhet eller av eksepsjonelle omstendigheter som hindrer gjennomføringen av passasjen og som, selv om alle rimelige tiltak var iverksatt, kunne ikke vært forhindret,
  – eller hvis kanselleringen eller forsinkelsen kan skyldes passasjeren, eller hvis passasjeren ble informert om forsinkelsen før kjøpet av billetten.

 

Artikkel 8:       Reisedokumenter for passasjerer (pass, visum, helsesertifikat osv.) 

 1. Reisedokumenter og formaliteter: ditt eget ansvar
  Alle passasjerer, både voksne og mindreårige, må være i besittelse av gyldig ID-kort eller pass, som må vises på forespørsel. Også andre reisedokumenter som kan kreves, inkludert, men ikke begrenset til, visum, immigrasjonsdokumenter eller helsesertifikater og/eller formaliteter, som er tiltenkt for landet du besøker, samt for returen til avreiselandet, må du skaffe og ta med deg selv. Det er ditt eget ansvar å kontrollere og overholde alle formaliteter og dokumenter som kreves for tilgang til de ulike landene.
 2. Manglende nødvendige dokumenter / manglende overholdelse av krav er på din risiko
  Hvis du ikke kan vise de nødvendige dokumentene, nektes ombordstigning eller adgang til landet og/eller bøter kan bli ilagt deg og/eller HNL av (lokale) myndigheter. Mangelen på nødvendige dokumenter og/eller manglende overholdelse av krav faller på eget ansvar. Vi påtar oss ikke noe ansvar for konsekvensene i tilfelle du som passasjer ikke ville være i stand til å gå om bord eller blir nektet adgang til et land av myndighetene på grunn av ikke å kunne vise de nødvendige dokumentene eller for manglende overholdelse av nødvendige formaliteter. Du har ikke krav på refusjon av billettprisen og vi skylder deg heller ikke erstatning for skader. Vi har i tillegg rett til å kreve slike bøter som måtte bli ilagt HNL i denne sammenheng fra deg. Du må også kompensere oss for andre mulige kostnader vi måtte pådra oss fordi du ikke klarer å vise de nødvendige dokumentene (dette kan innebære forhold som hjemtransport eller andre fjerningskostnader, forvaringskostnader osv.).

 

Artikkel 9:       Kjøretøy: nødvendige dokumenter og krav 

 1. Alle kjøretøy skal ha skilt. Passasjerer med motorvogn krever (grønt) forsikringskort og førerkort. Det anbefales at passasjerer med kjøretøy tar kontakt med forsikringsselskapet før avreise for informasjon om de nyeste reglene som gjelder for kjøretøy som reiser til utlandet. Hvis du frakter kjøretøyet ditt til utlandet, er det ditt eget ansvar å kontrollere om kjøretøyet ditt er i samsvar med alle (utenlandske) trafikkregler, og du må følge disse reglene fullt ut.
 2. Krav til kjøretøy
  Ved bestilling samtykker du i at kapteinen på skipet og/eller mannskapet og ombordstigningspersonalet til Holland Norway Lines har rett til å utføre strenge kontroller med hensyn til kjøretøy og å sørge for at informasjonen som gis ved bestilling er riktig. Denne kontrollen er nødvendig av sikkerhetsgrunner og for å sikre helse, sikkerhet og komfort til andre passasjerer. Hvis informasjonen viser seg å være feil, eller hvis du ikke oppfyller kravene som er oppført nedenfor, godtar du at vi kan ilegge sanksjoner:

Krav:

 • Det er ditt ansvar å sørge for at kjøretøyet er låst og er i første gir med håndbremsen innkoplet så snart kjøretøyet er på rett sted på bildekket. Hvis kjøretøyet ditt ikke er låst og/eller håndbremsen ikke er innkoplet, er du selv ansvarlig for eventuelle skader på bilen/eiendommen din, og du er selv ansvarlig for eventuelle skader (på eiendom) fra tredjeparter. Holland Norway Lines påtar seg heller ikke noe ansvar i denne forbindelse.
 • Alle kjøretøyalarmer må slås av når kjøretøyet ditt er parkert på bildekket.
 • Ved kjøretøy som går på LPG skal tankene deaktiveres på bildekket.
 • På bildekket må du slå av alle varmesystemer på kjøretøyet som kjører på diesel eller flytende petroleumsgass.
 • Du er selv ansvarlig for å kjøre kjøretøyet ditt på og av bildekket og for eventuelle egne skader og/eller skader på (eiendommer til) tredjeparter når du kjører av og på. Du må alltid holde en passende avstand til andre kjøretøy, selv om du følger instruksjoner fra oss. Holland Norway Lines påtar seg ikke noe ansvar i denne forbindelse.
 • Kjøretøyet skal være forsikret for bruk på offentlig vei og du må kunne vise et slikt forsikringsbevis om nødvendig.
 • Du transporterer ingen farlige stoffer (uansett om de er klassifisert som farlig gods av International Maritime Organization («IMO») eller ikke).
 1. Du godtar sanksjonene vi med rimelighet kan pålegge i tilfelle av manglende overholdelse fra din side av dine forpliktelser som beskrevet i denne artikkelen. Du aksepterer i tillegg at det er rimelig for Holland Norway Lines å pålegge deg slike sanksjoner uten forvarsel ved ombordstigning.

 

Artikkel 10:      Overnatting/lugar er obligatorisk

 1. Alle passasjerer trenger en seng, bortsett fra barn under 4 år (den kan per lugar være én). Av denne grunn er det obligatorisk å bestille lugar. Det gjelder for hver bestilling at – uavhengig av pris og/eller om bestillingen gjelder pakke eller annet – maksimalt antall passasjerer i en lugar ikke kan overstige antall senger (pluss ett barn under 4).
 2. Noen lugarer har køyesenger med en øvre og en nedre seng, og er kanskje ikke egnet for passasjerer med begrenset mobilitet. Angi tydelig dine ønsker ved bestilling.
 3. Dersom det bestilles en lugar hvor antall beboere er lavere enn antallet lugaren er designet for, påløper full pris. Vi forbeholder oss retten til å omdisponere underbesatte lugarer.

 

Artikkel 11:      Aldersgrense

 1. En forelder eller verge må følge personer under 16 år. Ungdom på 16 og 17 år kan kun reise med Holland Norway Lines under forutsetning av at forelderen eller vergen har gitt skriftlig tillatelse til dette. Unnlatelse av å fremvise skriftlig tillatelse ved innsjekking kan føre til nektelse av ombordstigning uten refusjon av billettprisen og uten at vi må betale erstatning for skader.
 2. Personer under 18 år kan reise med Holland Norway Lines uten forelder eller verge dersom de er en del av en gruppe med gruppeleder. Det må være minst én gruppeleder for hver ti personer under 18 år. Gruppelederen skal forsikre seg om at han oppfyller alle lokale (statlige) krav med hensyn til foreldremyndighet før han drar på tur. Begrepet «gruppeleder» gjelder en person på 20 år eller eldre som har ansvar for personer under aldersgrensen. Gruppeansvarlig må være registrert på samme bestilling som de mindreårige passasjerene og reise med gruppen.

 

Artikkel 12:      Personer med nedsatt funksjonsevne og spesielle behov 

 1. Hvis du eller noen du bestiller for er handikappet og/eller mindre mobil eller har spesielle behov slik at reisingen er vanskeligere enn for andre, ønsker vi deg velkommen som passasjer og vil tilby deg all mulig assistanse. Det er viktig for deg å følge reglene nedenfor slik at vi kan hjelpe deg så godt som mulig.
 2. Spesielle behov / rettidig kommunikasjonsforespørsel om hjelp
  Vi må informeres senest 48 timer før avreise eller ved bestilling om eventuelle krav til personer med funksjonshemminger eller begrenset mobilitet med hensyn til spesielle behov eller assistanse. Du kan ringe for dette formålet til vårt passasjerservicesenter eller sende en e-post til [email protected] eller [email protected]. Du må sende oss alle spesifikke behov angående overnatting, sitteplasser eller nødvendige tjenester eller nødvendigheten av medisinsk utstyr som er kjent ved bestilling. Du får en bekreftelse når forespørselen om bistand er meldt til oss. Hvis du ikke skulle motta en slik bekreftelse, er det ditt ansvar å kontakte oss, ellers kan vi ikke garantere tilgjengeligheten til assistansen, tjenestene eller enhetene som kreves.
 3. Betingelser for å gi bistand
  Bistand gis basert på følgende betingelser:
 • Vi eller terminalleder informeres senest 48 timer før avgang.
 • Personen med henholdsvis funksjonshemming eller bevegelseshemning eller særskilte behov melder seg senest 90 minutter før avgang i havnen eller på stedet anvist av oss eller terminalsjef.
 • I tilfelle en person med henholdsvis et handikap eller begrenset mobilitet eller spesielle behov ledsages av en sertifisert tjenestehund, kan hunden innkvarteres sammen med denne personen, forutsatt at vi blir informert i samsvar med gjeldende (inter)nasjonale regler for transport av sertifiserte tjenestehunder om bord på passasjerskip, dersom slike regler eksisterer.

 

Artikkel 13:      Transport av levende dyr (kjæledyr)

 1. Levende dyr (kjæledyr) transporteres på eierens og ledsagerens risiko og ansvar. Ta hensyn til at Norge og Nederland har helt spesifikke regler når det gjelder import av levende dyr. For mer informasjon og søknadsskjema, kontakt din veterinær og (lokale) myndigheter.
 2. Dyrevennlig lugar/kennel
  Transport av dyr må kommuniseres ved bestilling. Kjæledyr må bo i en kennel eller dyrevennlig lugar som er bestilt. Det gjelder maksimalt to kjæledyr per dyrevennlig lugar, forutsatt at det er mulig å bestille en dyrevennlig lugar. Reiser du med flere enn to kjæledyr, er det obligatorisk å bestille to lugarer eller kenneler. Med unntak av tjenestehunder er kjæledyr ikke tillatt i fellesområdene.
 3. Mangel på nødvendige dokumenter / manglende overholdelse av krav er på din risiko
  I noen tilfeller krever transport av dyr betaling av fraktsatser. Det er henholdsvis bestillers eller passasjers ansvar å fremskaffe alle nødvendige dokumenter og gjøre alle ordninger, inkludert karantene der det er nødvendig, for å oppfylle lovkravene. Hvis ikke alle krav eller dokumenter er overholdt, vil ikke dyret ditt kunne reise med deg. I så fall er vi ikke ansvarlige for de mulige konsekvensene av at kjæledyret ditt ikke reiser med deg. Billettprisen refunderes ikke og vi skylder heller ingen erstatning for skader. Du må refundere alle bøter eller andre kostnader vi kan pådra oss dersom du ikke overholder reisereglene for dyr til oss.

 

Artikkel 14:      Forsikringer: helse-, reise-, ulykkes- og avbestillingsforsikring

Passasjerer er ansvarlige for transport og betaling av alle kostnader og utgifter som påløper som følge av egen skade, sykdom, sykehusinnleggelse, medisinsk behandling, hjemtransport, etc., under eller i forbindelse med reisen. Ta hensyn til at det ikke er leger om bord. Vi anbefaler deg å tegne en tilstrekkelig sykdoms-, reise-, avbestillings- og ulykkesforsikring og andre forsikringer som kan være relevante for deg som dekker din bestilling og reise fra et offisielt anerkjent og godkjent forsikringsselskap. Det er ditt eget ansvar å kontrollere om du er dekket av relevante og nødvendige forsikringer. Vi anbefaler at forsikringen din minst dekker kostnader og utgifter i tilfelle skade, sykdom, medisinsk behandling, sykehusinnleggelse og hjemtransport under oppholdet i utlandet, sammen med dekning for tapt eller skadet bagasje (inkludert kjøretøyet ditt), og mulig modifikasjon av eller kansellering av din bestilling og reise. Holland Norway Lines kan ikke holdes ansvarlig for manglende forsikringer eller utilstrekkelig dekning eller for kostnader og utgifter du måtte pådra deg i forbindelse med det som er angitt ovenfor.

 

Artikkel 15:      Bagasje/reiseartikler

 1. Tillatt bagasje
  Per person er kun ett enkelt stykke håndbagasje tillatt (maksimale mål 60x50x40 cm, maksimal vekt 12 kg). Fotpassasjerer kan ta med seg maksimalt to stykker ekstra bagasje på maksimalt 20 kg. Denne bagasjen må du selv plassere i lugaren. Passasjerer med kjøretøy må legge igjen annen bagasje i kjøretøyet. Under passasjen er bildekket stengt. Holland Norway Lines har rett til å fakturere tilleggsgebyr for ekstra bagasje.
 2. Eksklusjonsansvar for tap/skade på penger og verdisaker
  Vi er ikke ansvarlige for penger, verdipapirer og andre verdisaker (for eksempel gull, sølv, smykker, kunst osv.), med mindre disse sakene spesifikt ble tatt under varetekt av Holland Norway Lines for dette formålet og i slike tilfeller basert på de betingelser som er fastsatt.
 3. Skadet bagasje
  Dersom bagasjen din blir skadet som følge av passasjen, må du vise dette – samme dag – til en representant for Holland Norway Lines på terminalen, samt en bestillingsbekreftelse for reisen og reisedokumentene dine. Avhengig av hvordan bagasjen din ble skadet, vil vi reparere den eller kompensere deg for verdien av bagasjen i skadeøyeblikket. Reiseforholdene gjør at riper, flekker, bulker og andre små bagasjeskader er vanlige; vi er ikke ansvarlige for slikt. Vi forutsetter at du som passasjer forstår at vi ikke kan være ansvarlig for kompensasjon for normal slitasje. Hvis innholdet i bagasjen din er skadet (uten skade på utsiden av bagasjen), anbefaler vi at du kontakter forsikringsselskapet ditt.

 

Artikkel 16:      Transport av farlig gods og bagasje

 1. Passasjerer må overholde alle gjeldende lover og internasjonale avtaler med hensyn til transport av farlig gods og bagasje.
 2. Gods og bagasje som kan forårsake betydelig forstyrrelse for andre passasjerer eller besetningsmedlemmer, eller som kan true sikkerheten eller sikkerheten til skipet, personer eller varer, er ikke tillatt om bord på skipet. Av denne grunn er det ikke tillatt å ta med seg farlige våpen eller angrepsvåpen (inkludert kniver), eksplosiver eller narkotika, reservedrivstoffbeholdere (flasker med gass eller diesel) eller lignende. Også maling, kjemikalier og relaterte produkter anses som farlig gods og kan ikke tas om bord på skipene til Holland Norway Lines.
 3. Passasjerer som ikke overholder bestemmelsene i denne artikkelen blir avvist, uten rett til refusjon. I tillegg forbeholder Holland Norway Lines seg retten til av sikkerhetshensyn å be om ransaking av passasjerlugar og deres bagasje.
 4. Passasjerer som må ha farlige stoffer eller bagasje transportert av oss, må sende en slik forespørsel skriftlig til oss i god tid på forhånd og informere oss fullt ut om de farlige stoffene eller bagasjen. Du er forpliktet til å informere oss fullstendig om tiltakene vi må iverksette for å håndtere varene eller bagasjen på riktig måte.
 5. I tilfelle farlig gods eller bagasje lastes på skipet uten vår tillatelse eller uten vår kjennskap til deres natur, kan vi, avhengig av omstendighetene, velge å losse godset eller bagasjen, uskadeliggjøre eller destruere dem, uten at vi er ansvarlige for erstatning for skaden eller tapet av varene eller bagasjen. Dette gjelder også dersom Holland Norway Lines ved lasteøyeblikket var klar over egenskapene til det farlige godset eller bagasjen, dersom godset eller bagasjen (fortsatt) utgjør en trussel for skipet, liv eller gods, på en slik måte at det ville være hensynsløst å ha det farlige godset eller bagasjen om bord.
 6. Dersom varene eller bagasjen du er ansvarlig for har forårsaket skade eller tap for andre som følge av din feil eller uaktsomhet, må du erstatte slik skade til andre.
 7. Kjøretøy som transporterer gods som er utpekt som farlig gods av IMO, kan bare tas om bord på skipet i henhold til reglene som er fastsatt i vilkårene for sjøfrakt fra Holland Norway Lines (Befordringsbetingelser for last over Nordsjøen).
 8. Gassylindre
  Å ta med gassylindre til eget bruk i kjøretøy er tillatt under forutsetning av at følgende regler tas i betraktning: for gassylindre gjelder maksimalt to stykker og 47 kg per gassflaske (de kan ikke kobles til og må slås av). For Campingaz-sylindere gjelder at passasjerer maksimalt kan ha med to små sylindere på ikke mer enn 1,8 kg fylling.
 9. Våpen
  Transport av skytevåpen og våpen er ikke tillatt på et skip fra Holland Norway Lines. Listen med forbudte gjenstander er:
 • Skytevåpen og andre innretninger for avfyring av prosjektiler. Også enheter som ser ut som om de kan brukes til å skyte prosjektiler.
 • Elektrosjokkpistoler.
 • Gjenstander med en skarp kant eller en spiss tupp, som beskrevet i våpenloven «Wet wapens en munitie», kategori 1, 3 og 4.
 • Eksplosiver og brennbare stoffer og enheter. Disse er ikke tillatt dersom det kan oppstå alvorlige skader eller de skaper inntrykk av at det kan oppstå alvorlig skade.

 

Artikkel 17:      Sikkerhet – regler om bord

 1. For sikkerheten og komforten for alle om bord på skipet og på land ved terminalene er det viktig for deg å opptre korrekt til enhver tid og at du har kontroll over alle andre personer du har ansvar for. Din mentale eller fysiske tilstand, holdning eller oppførsel kan ikke forårsake fare eller risiko for deg selv, andre passasjerer, mannskapet eller eiendom. I tillegg er det hver passasjers plikt å respektere sikkerhetsreglene med hensyn til skipets sjødyktighet og sikkerheten til passasjerene om bord.
 2. Du må være oppmerksom på og overholde alle forskrifter og kunngjøringer som angår sikkerheten til skipet vårt, mannskapet og passasjerene, terminalfasilitetene og immigrasjonskrav og forskrifter.
 3. Holland Norway Lines, kapteinen og mannskapet om bord kan iverksette og håndheve rimelige regler om bord som de anser nødvendige for å opprettholde sikkerheten og komforten og gleden til passasjerene og mannskapet. Slike regler kan variere fra gang til gang og kan brukes forskjellig i ulike områder av skipet. Det er restriksjoner på inntak av mat og drikke om bord, for eksempel, og høy musikk kan ikke spilles av passasjerer.
 4. Røyking inne er forbudt
  I tillegg er røyking, inkludert e-sigaretter, ikke tillatt i noen lugarer eller inne på skipet. Røyking om bord på skipet er eksklusivt tillatt i de utvendige områdene som er ment for formålet merket som sådan. Røyking utenfor disse områdene vil resultere i en bot på 200 euro.
 5. Egen alkohol er forbudt
  Inntak av egne alkoholholdige drikkevarer om bord er ikke tillatt. Dette gjelder også for kjøp av alkoholholdig drikke fra våre butikker om bord. Kun alkoholholdige drikkevarer kjøpt om bord i barer og restauranter kan inntas.
 6. På grunn av omstendigheter som truer sikkerheten til skipene, mannskapet eller passasjerene, kan vi avvise bestillingen din eller nekte deg tilgang til skipet. Vi kan også avvise deg hvis oppførselen din under tidligere turer var upassende eller hvis du ikke overholder sikkerhetsbestemmelsene eller kravene.
 7. I hver av omstendighetene beskrevet ovenfor forbeholder vi oss retten til å avvise bestillingen din, nekte deg ombordstigning på skipet, holde deg tilbake eller fjerne deg fra skipet. Vi er ikke ansvarlige under slike omstendigheter, billettprisen refunderes ikke, og du er alene ansvarlig for kostnadene som påløper av deg selv og/eller av oss.

 

Artikkel 18:      Klager

Skulle du mot formodning ha en klage, er det best å sende den så snart som mulig ved terminalen eller på stedet og/eller om bord til en samarbeidspartner av Holland Norway Lines, slik at din klage om mulig kan løses umiddelbart. Hvis klagen din ikke blir løst på en tilfredsstillende måte, kan du sende inn klagen til vårt passasjerservicesenter, og oppgi detaljene for klagen, bestillingsnummeret og kontaktinformasjonen din. Du må gjøre det senest innen én måned fra datoen da passasjen ble utført eller burde vært utført, i motsatt fall trenger vi ikke lenger å ta klagen din til rådighet.

 

Artikkel 19:      Dine personlige data 

Holland Norway Lines bruker personopplysningene dine i samsvar med personvernerklæringen som du finner på nettsiden vår.

 

Artikkel 20:      Kontraktovertakelse 

Holland Norway Lines har rett til å overføre sine rettigheter og forpliktelser til en annen part. Du trenger vårt uttrykkelige samtykke for å overføre dine rettigheter og forpliktelser på grunn av vår avtale med deg til noen andre.

 

Artikkel 21:      Endring av disse generelle bestillings- og transportbetingelsene 

Holland Norway Lines endrer disse betingelsene fra tid til annen. Du kan alltid finne den nyeste versjonen av våre betingelser på nettsiden vår. I det øyeblikket du bestiller, gjelder betingelsene som gjelder på dette tidspunktet. Vi har likevel rett til å endre betingelsene som gjelder for din bestilling midlertidig. I slike tilfeller vil du motta varsel med forespørselen om å godta endringene. Hvis du ikke samtykker, kan du kansellere bestillingen din og vi refunderer deg billettprisen uten å skylde deg noe annet. Hvis du ikke kansellerer, betyr dette at du godtar endringene.

 

Artikkel 22:      Betingelsesspråk

Disse betingelsene er utarbeidet på nederlandsk og oversatt til engelsk, tysk og norsk.
Ved mulige tolkningsforskjeller er den nederlandske versjonen ledende.

 

Artikkel 23:      Gjeldende lov og kompetent domstol

Gjeldende for avtalen mellom bestilleren og/eller passasjeren(e) og Holland Norway Lines, inkludert disse betingelsene, er nederlandsk lov og eventuelle tvister vil bli forelagt for den nederlandske domstolen, alle saker med mindre regler i ufravikelig lov bestemmer noe annet.

—–
Holland Norway Lines BV
Versjonsbetingelser: 31 oktober 2022
—–